04 Grudzień 2016r.     ::    kontakt  ::    Deklaracja Członkowska

                                                              Witamy na stronie Gdańskiego Oddziału 
                    Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 


GRUDZIEŃ 2016
PWSCPSN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  Administracja


 
 Gdańsk


 

 
 

 


 
 

 

 

 

Ul. Tuwima 15,
80-210 Gdańsk

telefon: (058) 349 15 55
e-mail:  ptp@gumed.edu.pl
strona:  http://ptp.gumed.edu.pl

 

Aktualności

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza do udziału w nowym cyklu konferencji dedykowanym przede wszystkim:

- psychologom, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami praktyki diagnostycznej,

- naukowcom zainteresowanym dialogiem z praktykami i poszukiwaniem sposobów implementacji gromadzonej współcześnie wiedzy naukowej na grunt praktyki psychologicznej, a także

- studentom psychologii zainteresowanym śledzeniem i współuczestnictwem w dyskusji środowiskowej zorientowanej wokół praktycznych aspektów uprawiania diagnozy psychologicznej w Polsce.

Konferencja odbędzie się pod hasłem: Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania. Będzie to trzecia z kolei konferencja, organizowana pod patronatem Sekcji. Odbędzie się w dniach 16-17 marca 2017 roku w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS.

Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego dorobku w obszarze diagnostyki psychologicznej (wyniki badań, standardy, strategie diagnostyczne, narzędzia) a także problemów związanych z diagnozą psychologiczną, oraz przykładów dobrych praktyk w tym zakresie.


W dniu 8 września 2016 r. zmarła prof. dr hab. Hanna Jaklewicz 

osoba wielce zasłużona dla psychiatrii i psychologii.  Córce Pani Profesor i jej Rodzinie, naszej Koleżance Monice Jaklewicz składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


W dniach 23-24 września 2016 w Krakowie już po raz trzeci odbędzie się
ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa DIAGNOSTYKA I TERAPIA PACJENTÓW
Z CHOROBAMI NEUROZWYRODNIENIOWYMI - WSPÓŁPRACA NEUROLOGA Z NEUROPSYCHOLOGIEM, PSYCHIATRĄ ORAZ KONCEPCJE PATOGENETYCZNE
http://www.neurodegeneracje.pl/


W dniach 12-14 maja 2017 w Gdańsku odbędzie się X Kongres Otępienia
Naczyniowego: 10th Jubilee International Congress of Vascular Dementia (ICVD)
http://www.icvd2017.pl/Propozycja pracy dla superwizora


Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku oferuje przeprowadzenie zajęć superwizyjnych dla psychologów zatrudnionych w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego. Propozycja dotyczy magistrów psychologii, którzy uzyskali certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 Superwizja powinna obejmować zagadnienia należące do obszaru zadań zawodowych psychologa penitencjarnego. Ich zakres tematyczny powinien wynikać przede wszystkim z zapotrzebowania samych psychologów oraz ustaleń z superwizorem. Zagadnienia należące do obszaru zadań zawodowych psychologów penitencjarnych, które mogą być poruszane podczas superwizji to m.in.:

*  Prowadzenie przez psychologa programu resocjalizacyjnego;

*  Indywidualna praca psychologiczna z osadzonym;

*  Zagadnienia diagnozy psychologicznej;

*  Praca psychologiczna z osadzonymi sprawiającymi trudności (tzw. „trudne przypadki”);

*  Omówienie procesu grupowego zachodzącego w prowadzonej grupie skazanych;

*  Prowadzenie oddziaływań wobec wybranych kategorii skazanych (np. osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, suicydalnych etc.)

Podczas superwizji można również dyskutować inne zagadnienia, mające wpływ na jakość prowadzonych przez psychologów oddziaływań, ich zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych, oraz dobrostan samych funkcjonariuszy np.:

*  Sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;

*  Trudności emocjonalne związane z wykonywaną pracą;

*  Zagadnienia etyki zawodowej w miejscu pracy;

*  Współpraca i relacje interpersonalne w miejscu pracy etc.

Możliwe jest poruszanie jeszcze wielu innych tematów, zgodnie z potrzebami uczestników grupy.

Zainteresowane  osoby mogą nawiązać kontakt  w terminie do dnia 20 maja br  ze specjalistą OISW Gdańsk, odpowiedzialnym za organizację superwizji, pod nr tel. 58 323 10 31 bądź 58 323 10 18. W trakcie rozmowy telefonicznej udzieli on bliższych informacji na dany temat. Propozycję przeprowadzenia superwizji można także przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: ptp@gumed.edu.pl)

 


Zapraszamy na Konferencję pt. “Kompleksowe leczenie otyłości – od dietetyka do plastyka”, która odbędzie się 21-22 października 2016 r. w Gdańsku. W ciągu 2 dni sesji plenarnych będziemy mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi profilaktyki oraz leczenia zachowawczego i chirurgicznego jednej z największych plag cywilizacyjnych XX i XXI wieku jaką jest otyłość. Wieloaspektowość tematyki potwierdziły swoim współudziałem kliniczne i teoretycznej jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz patronaty wielu towarzystw naukowych. Zaproszonymi wykładowcami będą lekarze-naukowcy, uznane autorytety z kraju i zagranicy reprezentujący teoretyczne, niezabiegowe i chirurgiczne specjalności zajmujące się leczeniem otyłości. Mamy nadzieję, że Konferencja organizowana przez Klinikę Chirurgii Plastycznej GUMed stanie się tradycją spotkań specjalistów zajmujących się leczeniem otyłości, Trójmiasto ze swoimi sprzyjającymi warunkami zapewni nam możliwość dyskusji naukowych, a nadmorski klimat wypoczynek. Serdecznie zapraszamy.
http://otylosc.gumed.edu.pl/

plakat


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Dr hab. n. med. Alicja Renkielska


 

„Otwórz się na pomoc. Gdański tydzień wsparcia psychologicznego, 14.03-20.03.2016”

ZAPROSZENIE-INFORMACJA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU


Polskie Towarzystwo Położnych, Polskie Towarzystwo Psychologiczne o/Poznań

Polskie Towarzystwo Psychologiczne o/Gdańsk

wraz z firmą Miralex

mają zaszczyt zaprosić Państwa  na Konferencję Naukową

szczegóły tutaj


Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich o/Gdański

ma zaszczyt zaprosić na:

debatę pt. "Czy małżeństwo ma przyszłość?"
podczas Gali Otwarcia
Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa


która odbędzie się:
7 lutego 2016 r., o godz. 15:00,
 w Europejskim Centrum Solidarności

W programie:

godz. 15:00
Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa.
Gości powitają:


Z-ca Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP Szymański Antoni

  Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk

  Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz


  W dalszej części programu wystapią:

Lider projektu MTM,  Przewodnicząca Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich,  Agnieszka Kamińska
  Założyciel kampanii Marriage Week International, Richard Kane
-Koordynator Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa w Polsce, Anna Bialik


godz. 15:30
Debata pt: „Czy małżeństwo ma przyszłość?”.
Udział wezmą: Richard Kane, Zbigniew Nosowski, Marek Rymsza, Maria Rogaczewska,
Monika Waluś, Magdalena Błażek.
  debatę poprowadzi: Jacek Bielak, jeden z liderów ruchu „Spotkania Małżeńskie”


  godz. 17:30
Małżeńskie relacje i degustacje


  godz. 18:00
Wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników gali
  Więcej informacji i szczegółowy program na: tydzienmalzenstwa.pl

   W  celu zapenienia Gościom komfortu na wydarzenie prosimy rejestrować się przez stronę

 W załącznikach program TYGODNIA MAŁŻEŃSTWA

Zachęcamy do propagowania informacji o tych wydarzeniach.
W imieniu Organizatorów


Agnieszka Kamińska

Przewodnicząca Zarządu

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich o/Gdański


Koleżanki i koledzy

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

            Jesienią zakończy się kadencja Zarządu Oddziału Gdańskiego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

            Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbędzie się 21 września 2015 r. o godz. 17.00. (drugi termin o godz. 17.15) w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ( Aleje Zwycięstwa  41/42, Gdańsk), w sali nr 103.

Na tym zebraniu podsumujemy działalność w mijającej kadencji, uzgodnimy zadania na następną kadencję, wybierzemy nowy Zarząd Oddziału Gdańskiego PTP oraz wybierzemy delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbędzie się w dniach 27.11.2015 - 29.11.2015 w Warszawie.

Zebrania te będą okazją do dyskusji na temat  zadań Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na najbliższe lata. Zachęcamy do zaangażowania się na rzecz środowiska zawodowego psychologów.

                                                                                 

                                                  Zarząd Oddziału Gdańskiego

                      Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 


Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Oddziału Gdańskiego
zaprasza członków i sympatyków PTP na wykład:

Podwójna kariera: w sporcie i edukacji, jako nowy obszar aktywności psychologii sportu. Założenia międzynarodowego projektu naukowego: Dual Career- Gold in education and elite sport (GEES)" - dr Marek Graczyk

Plan wykładu:

 • Przegląd literatury i założenia teoretyczne koncepcji transakcji kompetencji w karierze sportowej.
 • Założenia metodologiczne i narzędzia badawcze międzynarodowego projektu naukowego DC GEES.
 • Rezultaty, wdrożenie i perspektywy rozwojowe w obszarze kształtowania transakcji kompetencji "podwójnej kariery" sportowca

Wykład odbędzie się 1 czerwca 2015r. od godz. 18.00  w budynku Atheneum Gedanense Novum (Gdański Uniwersytet Medyczny) przy Al. Zwycięstwa 41/42, sala nr 103.

Dr Marek Graczyk ukończył studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II (1982r). Od 33 lat jest psychologiem sportu, posiadającym najwięcej sukcesów ze swoimi podopiecznymi, w kraju i jednym z najwięcej na świecie.  Pracował m.in. w Instytucie Sportu, CWKS „Legia” oraz AWF Warszawa a aktualnie jest kierownikiem Narodowego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Psychologii Sportu AWFiS w Gdańsku oraz koordynatorem i konsultantem ds. psychologii w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie. Sprawuje funkcję przewodniczącego Zespołu ds. psychologii w Polskim Komitecie Olimpijskim. Był także animatorem i współzałożycielem oraz jest przewodniczącym czterech pierwszych kadencji Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był I-szym akredytowanym przez MKOl psychologiem w Polskiej Misji Olimpijskiej (Sydney 2000) a także psychologiem reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 roku, w Pekinie w 2008 roku, Londynie 2012 oraz Soczi 2014.  Współpracował i współpracuje jako psycholog, konsultant, trener mentalny (a także dyplomowany menedżer sportu) z wieloma wybitnymi sportowcami oraz związkami sportowymi w konkurencjach olimpijskich, paraolimpijskich i nieolimpijskich m.in. 15 lat z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, a wcześniej po kilkanaście lat z zapaśnikami klasycznymi i zapaśniczkami, pięściarzami, lekkoatletami, MTB, łyżwiarzami figurowymi i szybkimi, badmintonistami, pływakami oraz żużlowcami i rajdowcami samochodowymi. Aktualnie jest psychologiem Polskiego Związku Kolarskiego. Za swoja działalność otrzymał wiele odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych. W latach 2009-2012, jako współautor i koordynator merytoryczny realizował projekt przygotowania mentalnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „SIOKO – Silna i odporna Kadra Olimpijska”. Również od 2009 roku jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2012 doprowadził do końca program Certyfikacji Psychologów Sportu i uzyskał Certyfikat Psychologa Sportu Klasy Mistrzowskiej – Superwizora oraz został Przewodniczącym Komisji Certyfikacyjnej Psychologów Sportu PTP. Od 2014 reprezentuje Polskę w międzynarodowym projekcie naukowym kierowanym przez FEPSAC oraz INSEP: „Gold in education & elite sport”.


 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego PTP

W dn. 15 maja (piątek) br. o godz. 19.00 w sali S205 (Instytut Psychologii UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego PTP.


 Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Zarząd Oddziału Gdańskiego

zaprasza członków i sympatyków PTP na wykład:

Diagnoza neuropsychologiczna osób starszych – współpraca neuropsychologa z neurologiem, psychiatrą i geriatrą

Plan wykładu:

 • specyfika badania psychologicznego osób starszych,

 • przegląd wybranych chorób neurodegeneracyjnych o wczesnym i późnym początku,

 • przesiewowa ocena funkcjonowania poznawczego, 

 • zastosowanie metod psychometrycznych i kliniczno-eksperymentalnych w diagnozie różnicowej

dr n.med. Emilia Sitek- specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, absolwentka studiów podyplomowych Applied Neuropsychology na University of Glasgow; zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z uogólnionymi oraz ogniskowymi uszkodzeniami OUN. Obecnie pracuje w Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) w zespole prof. Jarosława Sławka. Jej zainteresowania kliniczne i naukowe dotyczą przede wszystkim chorób neurodegeneracyjnych ze spektrum zwyrodnienia czołowo-skroniowego. 

Wykład odbędzie się 11 maja od godz. 18.00 w budynku Atheneum Gedanense Novum (Gdański Uniwersytet Medyczny) przy Al. Zwycięstwa 41/42, sala 103.

Link do prezentacji z wykładu w formacie pdf: TUTAJ


II KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA
"NEURODEGENERACJE"

DATA: 8-9 MAJA 2015

MIEJSCE KONFERENCJI: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI, PLAC SOLIDARNOŚCI 1 GDAŃSK

szczegółowe informacje


 

     Z głębokim żalem dzielimy się informacją, że dnia 03 lutego 2015r, po heroicznej walce z chorobą, zmarła nasza serdeczna koleżanka

  

 

Kmdr por. dr Małgorzata Żychlińska

Żegnamy wybitnego psychologa klinicznego i psychoterapeutę, wiceprzewodniczącą Oddziału Gdańskiego i członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Różaniec i msza żałobna odbędą się w 7 lutego od godz. 11.30 w Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni na Oksywiu a następnie, o godz. 13.00 rozpocznie się pogrzeb na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu.


 Wspomnienie o Kmdr por. dr Małgorzacie Żychlińskiej


 

Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin w Sopocie wraz z Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej
ZAPRASZAJĄ
psychologów, lekarzy, terapeutów i studentów ostatnich lat psychologii na cykl wykładów w ramach II seminarium pt.
„Nowe kierunki w psychoterapii –psychoterapia pozytywna– narzędzia i metody

szczegółowe informacje


Zapraszamy psychologów, terapeutów rodzinnych do udziału

w superwizji grupowej w nurcie systemowym.

Liczba miejsc ograniczona!

Zajęcia będą odbywały się w Gdańsku. Łącznie 6 spotkań weekendowych po 16 godzin.

Zajęcia będą prowadziły Pani Ilona Kołbik i Pani Beranadetta Janusz z Zakładu Terapii Rodzin CMUJ w Krakowie. Obie prowadzące są superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizja jest prowadzona zgodnie ze standardami PTP. /Udział w superwizji liczy się przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty PTP/.

Niezbędnym warunkiem przystąpienia do udziału w superwizji jest ukończenie co najmniej jednego z etapów szkolenia w zakresie terapii systemowej.

Ustalono 3 pierwsze terminy superwizji:

- 5-6 IV 2014 I. Kołbik

- 17-18 V B. Janusz

- 14-15 VI I.Kołbik

Osoby zainteresowane proszę o kontakt:

Joanna Kapitańska 601 99 25 80 asiakapi@tlen.pl

Ze względów organizacyjnych osoby chętne proszone są o szybką informacje zwrotną.

KALKULACJA FINANSOWA 6 SPOTKAŃ SUPERWIZYJNYCH

JEDNO SPOTKANIE SUPERWIZYJNE (2 dni = 16 godzin)

12 osób - 440,00 zł

11 osób - 480,00 zł

10 osób - 520,00 zł

09 osób - 580,00 zl

08 osób - 650,00 zł

07 osób - 750,00 zł

+ opłata przelotu samolotem i 1 nocy w hotelu


 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Oddziału Gdańskiego
zaprasza członków i sympatyków PTP na wykład:


"Przeciwprzeniesienie w psychoterapii psychodynamicznej"


mgr Katarzyna Wieczorek - psycholog, psychoterapeutka, arteterapeutka, rekomendowany trener PTP. Ukończyła liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi prywatną praktykę w Gdańsku. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. Prowadzi warsztaty i szkolenia. Przez wiele lat była związana z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim.

Wykład odbędą się 17 lutego 2014r. od godz. 16.00 w  Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, ul. Tuwima 15, sala nr 2 (parter)

 


Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Oddziału Gdańskiego
zaprasza członków i sympatyków PTP na wykład:


"Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii psychodynamicznej"


Wykład odbędzie się

25 listopada 2013r. od godz. 16.00 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, ul Kazimierza Górskiego 1 ( wjazd od ul. Grunwaldzkiej), sala konferencyjna (parter).


Informujemy trenerów - praktyków o możliwości udziału w SUPERWIZJACH TRENERSKICH, dofinansowanych w 100%


         

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zatrudni osobę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia superwizji.

 

 1. grupa docelowa: pracownicy socjalni (przewidywana liczba osób: 25,  z zastrzeżeniem podziału na conajmniej 2 grupy)
 2. przewidywany okres prowadzonej superwizji: 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.
 3. miejsce superwizji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

 

Oferty mailowe prosimy kierować do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14 e-mail: mops@mopssopot.pl

 

bądź Działu Pracy Socjalnej MOPS w Sopocie ul. Al. Niepodległości 759A e-mail: a.cysewska@mopssopot.pl bądź p.szymanski@mopssopot.pl

 


 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Zarząd Oddziału Gdańskiego zaprasza członków i sympatyków PTP na wykłady:

04.03.2013r

"Psychodynamiczna terapia dzieci"

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Universite Lumiere Lyon II w Lyonie oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku. Przez 5 lat pracowała na Oddziale Położniczym, Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku Zaspie. Autorka książki „Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia”.

08.04.2013

"Metapoznawcze Ja i jego korelaty"

Prof. UG dr hab. Hanna Brycz - Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej, autorka kilku książek (ostatnia: 2012 "Człowiek - instrukcja obsługi"), artykułów w polskich i zagranicznych prestiżowych periodykach, zainteresowania: poznawcza psychologia społeczna, struktura Ja, trafność i tendencyjność spostrzegania społecznego, zachowania ludzi w obliczu pokusy, psychologia wartości.

Wykłady odbędą się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, sala S 208 o godz. 16:00


Walne Zgromadzenie Delegatów PTP.


W dniach  od 30 listopada do 2 grudnia 2012r. odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Delegatów PTP. Wśród  140 delegatów z całego kraju znalazła się tam znacząca reprezentacja Gdańskiego Oddziału  PTP. Naszymi reprezentantami byli: Waldemar Budziński, Marek Graczyk, Marta Kutniewska, Irena Leszczyńska, Krystyna Wysocka, Małgorzata Żychlińska.
    W ramach Zjazdu odbyły się wybory do władz Towarzystwa nowej kadencji oraz głosowanie zmian w Statucie PTP. Zaplanowano także kierunki aktywności Towarzystwa na najbliższe lata. Wśród priorytetów jest niezmiennie sprawa Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Oddział Gdański PTP zaistniał bardzo wyraźnie podczas tego niezwykle ważnego wydarzenia. Marek Graczyk i Małgorzata Żychlińska zostali członkami Zarządu Głównego uzyskując największą ilość głosów wśród kandydatów! Jest to niewątpliwie - oprócz osobistego sukcesu - wyraz  zaufania członków PTP z całego kraju do przedstawicieli naszego Oddziału, naszych przedsięwzięć i aktywności. Nie bez znaczenia jest fakt, iż to z inwencji, inicjatywy i aktywności Zarządu Gdańskiego Oddziału PTP powstała  Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego PTP. Zostało to docenione na forum krajowym także poprzez przyznanie pomysłodawczyni, inicjatorce i współorganizatorce wspomnianej sekcji Małgorzacie Żychlińskiej odznaczenia Zasłużony dla PTP.

Odznakę Zasłużony dla PTP przyznano także Markowi Graczykowi głównemu twórcy i pierwszemu przewodniczącemu Sekcji Psychologii Sportu PTP. Marek Graczyk jest już druga kadencję Wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
To nie koniec naszych sukcesów. Na wniosek Zarządu Gdańskiego Oddziału PTP Prof. Marta Bogdanowicz została Honorowym Członkiem Towarzystwa. Jest to zaszczyt dla PTP, iż tak znamienita osobistość polskiego świata psychologicznego znajduje się wśród nas.

Obrady przebiegały w przyjemnej atmosferze, były niezwykle owocne i sprawnie przeprowadzone. Obok świetnego merytorycznego przygotowania obrad przez Zarząd Główny przyczyniło się do tego niewątpliwie niezwykle profesjonalne prowadzenie obrad min. przez naszych kolegów: Waldemara Budzińskiego i Marka Graczyka, co także wpłynęło na pozytywny obraz Gdańskiego Oddziału w oczach obecnych z całego kraju psychologów. Oprócz intensywnej pracy Zjazd obfitował w serdeczne spotkania integrujące środowisko psychologów umożliwiające nawiązanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i obietnice współdziałania!


Koleżanki i koledzy

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

      Jesienią zakończy się kadencja Zarządu Oddziału Gdańskiego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

      Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbędzie się 17 września 2012 r. o godz. 17.00. (drugi termin o godz. 17.15) w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w sali nr 211 ( Aleje Zwycięstwa  41/42, Gdańsk). Na tym zebraniu podsumujemy działalność w mijającej kadencji, uzgodnimy zadania na następną kadencję, wybierzemy nowy Zarząd Oddziału Gdańskiego PTP oraz wybierzemy delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

     Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbędzie się w dniach 30.11.2012 - 02.12.2012 w Warszawie.

     Zebrania te będą okazją do dyskusji na temat  zadań Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na najbliższe lata. Zachęcamy do zaangażowania się na rzecz środowiska zawodowego psychologów.

                            Zarząd Oddziału Gdańskiego
            Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 


Zarząd Oddziału Gdańskiego

zaprasza na spotkanie otwarte:

Wizualizacja pomocą w pracy psychologa

dr Dagmara Budnik-Przybylska
Adiunkt w Zakładzie Psychologii Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, członek Zarządu Oddziału Gdańskiego PTP, członek Zarządu Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek sekcji Zespołu ds. psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na co dzień współpracuje ze sportowcami m.in. w ramach projektu unijnego SIOKO (Silna i Odporna Kadra Olimpijska) przygotowującego sportowców kadr narodowych do Igrzysk Londyn 2012.

07.11.2011, godz. 16.00

Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4,

Sala C110

 


     Przedwczesna śmierć w dniu 14 września 2011r. naszej  serdecznej Koleżanki

  

dr Krystyny Zgirskiej

bardzo nas poruszyła. Żegnamy Krystynę z głębokim żalem i wspominamy jako wspaniałą koleżankę, wybitnego psychologa, człowieka pogodnego, przyjaznego i wrażliwego na ludzkie problemy.  

      Przez wiele lat była dyrektorem Rodzinnego Ośrodka Diagnotycznego-Konsultacyjnego w Sopocie.  Z zaangażowaniem działała na rzecz psychologów i całego spłeczeństwa w strukturach krajowych i Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

     Z całego serca współczujemy Jej Rodzinie i wszyskim osobom, którym była bliska.  

    Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Polskie Towarzystwo Psychologiczne 

Zarząd Oddziału Gdańskiego

zaprasza na spotkanie otwarte

Stres w pracy na przykładzie badań pracowników
platform wiertniczych - aspekty metodologiczne

Irena Leszczyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny

09.05.2011, godz. 16.00

Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4,

Sala C105

WSTĘP WOLNY!

Po wykładzie odbędzie sie walne zebranie nowej sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego


Konferencja Naukowa:

„Rozwój poprzez terapię – biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej”

Gdańsk 30–31 maja 2011 - czytaj wiecej ...


Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Zarząd Oddziału Gdańskiego

zaprasza na wykład - spotkanie otwarte:

Kariery zawodowe w obliczu współczesnych zmian na rynku pracy
 
Aleksandra Peplińska
Intytut Pychologii Uniwersytetu Gdańskiego

04.04.2011, godz. 16.00

Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4,

Sala C108


Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Zarząd Oddziału Gdańskiego

zaprasza na spotkanie otwarte

Czy ktoś z nas jest zdrowy?
Pojęcie zdrowia i jego kryteria w psychologii

Waldemar Budziński
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Gdański Uniwersytet Medyczny

07.02.2011, godz. 16.00

Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4,

Sala C108

 Ogłoszenie:


Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kontynuuje spokania tematyczne, na których osoby znaczące z naszego środowiska przedstawiają ważne zagadnienia psychologiczne w formie wykładów i prezentacji. Zapraszamy psychologów i inne zainteresowane osoby na najbliższe wykłady, które rozpoczną się o godz. 16.00  :

 

 • 10 stycznia 2011r. -  Renata Kaczyńska-Maciejowska: Coaching - skuteczna metoda pracy z klientem.
 • 07 lutego 2011r.    -  Waldemar Budziński: Czy ktoś z nas jest zdrowy? Pojęcie zdrowia i jego kryteria w psychologii.
 • 07 marca 2011r.    -  Irena Leszczyńska: Stres w pracy na przykładzie badań pracowników platform wiertniczych - aspekty metodologiczne.
Spotkanie zaplanowane na 10 stycznia 2011r. odbędzie się w sali wykładowej nr 108 (skrzydło C) w siedzibie Instytutu Psychologii UG, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk.

Kolejne spotkania tematyczne odbędą się:

 • 04 kwietnia 2011r.
 • 09 maja 2011r.    
 • 06 czerwca 2011r.

 Ogłoszenie:

Wszystkie młode mamy (w wieku 12 - 20 lat) zapraszamy na bezpłatne warsztaty realizowane przez 5 energicznych studentek psychologii w ramach Akcji Hamak.

Pierwsze zajęcia odbędą się już 8 maja 2010 r.

Natomiast 13 maja odbędzie się uroczysta gala, której gościem honorowym będzie Superniania (Dorota Zawadzka).

W trakcie zajęć zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Więcej informacji na stronie: www.akcjahamak.pl

Kontakt:

akcjahamak@gmail.com

tel.: 788 377 393

Projekt jest realizowany dzięki:Wszystkich członków PTP oraz wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na otwarte zebrania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na których odbędą się wykłady:
•    10.05.2010r. (poniedziałek) – dr hab. Mariola Bidzan prof.UG:  Nastoletnie macierzyństwo i ojcostwo – krzywdą czy szansą dla nastoletnich rodziców  i ich dziecka? Kiedy i jaka pomoc psychologiczna jest potrzebna.
Mariola Bidzan jest profesorem UG w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii.  Napisała 3 książki i 72 artykuły naukowe. Wygłosiła 63 referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest promotorem prac magisterskich i doktorskich. Opracowała samodzielnie lub we współautorstwie 6 metod badawczych, zaadoptowała do warunków polskich 3 metody diagnozy. Metody te są obecnie powszechnie stosowane przez klinicystów w otwartych i zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej w całym kraju. Pełni rolę wykładowcy i kierownika studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczej na GWSH.
Po wykładzie odbędzie się prezentacja cennej inicjatywy studentów IV roku psychologii SWPS: „Hamak”. W ramach starannie opracowanego programu odbędą się liczne warsztaty edukacyjne i wspomagające rozwój dla młodzieży oraz konsultacje i pomoc psychologiczna dla młodocianych rodziców.
•    O7.06.2010r. (poniedziałek) – mgr Renata Kaczyńska – Maciejowska: Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Metody, narzędzia, praktyczne rozwiązania.
Renata Kaczyńska-Maciejowska - psycholog, trener, konsultant ds. zarządzania zasobami ludzkimi, doradca zawodowy i coach, prowadzi firmę PROSPERA Consulting.
Wykłady odbędą się w nowym budynku Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, parter, skrzydło C, sala 111/112.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na wykład dr hab. Mikołaja Majkowicza prof. GUMed „Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej z wykorzystaniem kwestionariusza MMPI”.  Planujemy kontynuowanie szkolenia w zakresie MMPI .
Wykład odbędzie się 19.10.2009 o godz. 16:00 w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Aleja Zwycięstwa 41/42.

W razie pytań prosimy o kontakt: telefon:  058 349 15 55,  e-mail: ptp@amg.gda.pl.


 Zapraszamy także na:

IV Edycję Czteroletniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych
maj 2008 - maj 2012

ZAPRASZAMY PSYCHOLOGÓW, LEKARZY I PEDAGOGÓW
szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej uwzględniające ustawę Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej o niektórych zawodach medycznych

www.ctpb.pl