Strona główna

Witamy na stronie Gdańskiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Sekcja strony głównej

Najnowsze informacje o organizowanych przez nas wykładach, warsztatach  i spotkaniach członków PTP oraz innych wydarzeniach  z dziedziny psychologii prosimy śledzić w sekcji:  Aktualności

* * *

Koleżanki i Koledzy,
Na stronie internetowej Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego tworzona jest internetowa lista członków PTP i ich kwalifikacji. Na liście mogą znaleźć się te osoby, które spełniają wszystkie warunki członkostwa w PTP i wypełnią ankietę. Wypełnioną ankietę z dwukrotnym podpisem należy przesłać do siedziby Oddziału Gdańskiego PTP: ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk.

O naszym oddziale

Zarząd PTP Oddziału Gdańsk

 • przewodniczący:  Waldemar Budziński
 • wiceprzewodniczący:  Barbara Kaletha-Zys
 • skarbnik:  Krystyna Wysocka
 • sekretarz:  Labandt Weronika
 • członkowie zarządu:
  1. Marek Graczyk
  2. Dorota Janikowska-Hołoweńko
  3. Marta Kutniewska-Kubik
  4. Irena Leszczyńska
  5. Anna Osuch
  6. Agnieszka Skrzypkowska
  7. Zofia Żebrowska

Komisja Rewizyjna

 • członkowie:
  1. Kinga Lewandowska
  2. Wojciech Klupś
  3. Wojciech Nagaj

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału Gdańskiego PTP

Koleżanki i Koledzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Jesienią zakończy się kadencja Zarządu Oddziału Gdańskiego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godz. 18.00. (drugi termin o godz. 18.15) w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ( sala …

Kontakt

ODDZIAŁ GDAŃSKI

80-210 Gdańsk
ul. Tuwima 15, pok. 300
poniedziałki i wtorki w godz. 10:00-14:00

telefon: (058) 349 17 99
e-mail: ptp@gumed.edu.pl
strona: http://ptp.gumed.edu.pl