Strona główna

Witamy na stronie Gdańskiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Sekcja strony głównej

Najnowsze informacje o organizowanych przez nas wykładach, warsztatach  i spotkaniach członków PTP oraz innych wydarzeniach  z dziedziny psychologii prosimy śledzić w sekcji:  Aktualności

* * *

Koleżanki i Koledzy,
Na stronie internetowej Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego tworzona jest internetowa lista członków PTP i ich kwalifikacji. Na liście mogą znaleźć się te osoby, które spełniają wszystkie warunki członkostwa w PTP i wypełnią ankietę. Wypełnioną ankietę z dwukrotnym podpisem należy przesłać do siedziby Oddziału Gdańskiego PTP: ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk.

O naszym oddziale

Zarząd PTP Oddziału Gdańsk

 • przewodniczący:  Waldemar Budziński
 • wiceprzewodniczący:  Barbara Kaletha-Zys
 • skarbnik:  Krystyna Wysocka
 • sekretarz:  Labandt Weronika
 • członkowie zarządu:
  1. Marek Graczyk
  2. Dorota Janikowska-Hołoweńko
  3. Marta Kutniewska-Kubik
  4. Irena Leszczyńska
  5. Anna Osuch
  6. Agnieszka Skrzypkowska
  7. Zofia Żebrowska

Komisja Rewizyjna

 • członkowie:
  1. Kinga Lewandowska
  2. Wojciech Klupś
  3. Wojciech Nagaj

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie pt. „Diagnoza i terapia depresji” które zostanie przeprowadzone przez dr n. med. Dorotę Janikowską Hołoweńko

Szkolenie odbędzie się 17 stycznia 2024r od godz. 15.00 w siedzibie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku ul. Kopernika 16, I piętro. Dr Dorota Janikowska Hołowieńko jest Kierownikiem Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego oraz koordynatorem zespołu psychologów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Jest specjalistą psychologii klinicznej w zakresie psychosomatyki, jest także nauczycielem akademickim, dyplomowanym psychoterapeutą w nurcie …

Kontakt

ODDZIAŁ GDAŃSKI

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Gdański
Adres do korespondencji:
Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Tuwima 15, pok. 310
80-210 Gdańsk

telefon: +48 889 669 220
e-mail: ptp@gumed.edu.pl
strona: http://ptp.gumed.edu.pl