CORONAVIRUS -KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy,
Poniżej znajduje się adres internetowy EFPA (European Federation of
Psychologists` Associations), gdzie można zapoznać się z wytycznymi na temat działania w czasie epidemii oraz informacjami i poradami dla psychologów:

http://www.efpa.eu/covid-19

Informujemy także, że Wydawnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za zgodą WHO – opublikowało przetłumaczone na j.polski wytyczne „Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym
koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020r.” Dokument wydany został jako suplement nr 1/2020 do czasopisma „European Journal of Translational and Clinical Medicine” i dostępny jest na stronie:

https://ejtcm.gumed.edu.pl/article_coronavirus

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE – POMOC W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i jako społeczność, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie – postarajmy się wykorzystać nasze profesjonalne umiejętności najlepiej jak tylko się da w tym szczególnym okresie.

Prosimy osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psychologicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnictwem psychologicznym, o dołączenie do akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego. Będzie to wkład naszego środowiska zawodowego w pomoc dla społeczeństwa.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do akcji i zaoferowaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub internet, prosimy o wysłanie na adres ptp@psych.uw.edu.pl wiadomości z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu (lub adresem Skype, czy też innym namiarem na kontakt elektroniczny) i dopiskiem: „Proszę o umieszczenie przesłanych przeze mnie danych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego w celu świadczenia przeze mnie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wyrażam zgodę, aby Polskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało moje następujące dane: … (należy bezwzględnie wskazać jakie konkretnie dane Towarzystwo może opublikować, tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego. Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wykonało wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.”

Na stronie internetowej PTP opublikowana zostanie lista psychologów – członków Towarzystwa, którzy włączą się w akcję (imię, nazwisko, link z adresem Skype lub innym namiarem na kontakt elektroniczny lub podany numer telefonu. Możemy też podać możliwe dni i godziny świadczenia pomocy).

Dziękujemy za Państwa zgłoszenia oraz życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.

Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2020

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ma zaszczyt zaprosić na konferencję z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA 2020 pt.

DYLEMATY ETYCZNE W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

z udziałem prof. dr hab. Władysława Jacka Paluchowskiego (UAM w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Adama Tarnowskiego (UW w Warszawie).

Bliższe szczegóły na PLAKACIE

Bezpieczny Senior na Drodze – Mistrz Kierownicy Badania sprawności psychomotorycznej

Obecnie coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie osób starszych na drodze, uwzględniając ich jedynie jako pieszych lub rowerzystów. Często zapomina się o tym, że przecież seniorzy to także osoby kierujące pojazdami. Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział
w Gdańsku, w ramach akcji Bezpieczny Senior na Drodze, przeprowadziło pilotażowy program badania ogólnej sprawności psychomotorycznej seniorów w trójmiejskich pracowniach psychologicznych uprawnionych do badań kierowców. Przebadano grupę 60 seniorów z województwa pomorskiego w wieku powyżej 60 lat.  Najstarszy uczestnik miał 87 lat. Udział w badaniu był bezpłatny i dobrowolny. Seniorzy biorący udział w badaniu wyrazili zgodę na anonimowe udostępnienie wyników dla celów badawczych.

Głównym celem badania było uświadomienie seniorom posiadania przez nich predyspozycji do kierowania pojazdami, ich możliwości oraz ograniczeń wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Seniorzy zostali przebadani w zakresie funkcji niezbędnych do kierowania pojazdami,
a mianowicie: procesów:  koncentracji – podzielności –  przerzutności  uwagi, czasów reakcji – refleksu, koordynacji wzrokowo-ruchowej  oraz  podatności na zmęczenie.

Każda z badanych osób otrzymała informację zwrotną odnośnie swoich umiejętności psychologicznych do kierowania pojazdami. Osoby, które osiągnęły w badaniu najlepsze wyniki – 10 osób – otrzymały Statuetki  Mistrza Kierownicy ufundowane przez Zarząd  Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego w Gdańsku.

Badania pilotażowe były prowadzone przez uprawnione przez Marszałka Województwa Pomorskiego  Pracownie Psychologiczne: „Inwestuj w Zdrowie” Barbara Kaletha-Zys mieszczące się w Przychodniach Lekarskich POLMED S.A. w Gdyni , Gdańsku i w Stargardzie Gdańskim, w  Pracowni Psychologicznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. Badania przeprowadzały i nadzorowały z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mgr  Krystyna Wysocka oraz mgr  Barbara Kaletha-Zys, specjaliści z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyniki przeprowadzonych badań zostały przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami urzędów miast, Urzędu Marszałkowskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Program ma na celu zachęcenie osób powyżej 60 roku życia do systematycznego sprawdzania swoich możliwości  psychomotorycznych.  Uważamy, że świadomość własnych umiejętności i ograniczeń  przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na drogach nie tylko seniorów, ale  wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W porozumieniu z Urzędami Miast i Gmin, Komendą Wojewódzką Policji,  Strażą  Miejską , Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku, Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i  Przychodniami Lekarskimi Polmed S.A , Przychodnią DOTOCM  Gdański Ośrodek Medycyny Pracy , Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku,  w dniach 15-16 lutego odbędą się  Dni Otwarte dla seniorów pragnących sprawdzić swoje predyspozycje do kierowania pojazdami (dokładne informacje znajdują się na plakacie).

Udział w badaniach będzie bezpłatny przy zaangażowaniu wielu trójmiejskich  psychologów, którzy udostępnią specjalistyczną aparaturę i metody badawcze. Będą służyć doświadczeniem przy interpretacji wyników badań.

Wychodząc z tym programem do seniorów jako psychologowie transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego pragniemy by problematyka bezpieczeństwa seniorów na drodze weszła na stałe do programów miejskich dla tej grupy społecznej. W przyszłości będzie się to wiązać z  prowadzeniem dla seniorów warsztatów rozwijających  ich psychologiczne umiejętności  jako kierowców i uczestników ruchu drogowego.

Szczegółowe informacje dotyczące Dni Otwartych – Bezpieczny Senior na Drodze zostaną, z zachowaniem poufności, upublicznione na łamach trójmiejskich biuletynów i stronach internetowych instytucji, którym bliskie jest bezpieczeństwo na drodze.

W promowanie tego przedsięwzięcia włączymy media społecznościowe: radio, telewizja, trójmiejskie biuletyny.

Życzenia Świąteczne

Wszystkim Członkiniom, Członkom i Sympatykom życzymy Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w zdrowiu i radości, a w Nowym Roku 2020 wielu powodów do uśmiechu.

P.S. Na zdjęciu: spotkanie wigilijne Zarządu na 32 piętrze Olivia Star z niezwykłym widokiem na  nasz piękny  Gdańsk. Czasami warto spojrzeć na sprawy z innej perspektywy 🙂

Marta Bogdanowicz – „Zasłużona dla polskiej psychologii”

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dniu 1. grudnia 2018 roku uhonorowało Profesor Martę Bogdanowicz medalem „Zasłużona dla polskiej psychologii” za jej wieloletnią wybitną działalność naukową i praktyczną.

Uroczystość wręczenia odbyła się na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16. października 2019 roku. Laureatka odebrała medal/statuetkę z rąk Przewodniczącej PTP dr Krystyny Teresy Panas. Odznaczenie to zostało przyznane po raz pierwszy. W gronie wyróżnionych tą nagrodą wybitnych polskich psychologów znaleźli się: Wanda Badura-Madej, Adam Biela, Marta Bogdanowicz, Jerzy Brzeziński, Czesław Czabała, Aleksandra Jaworowska, Małgorzata Kościelska, Ida Kurcz, Jerzy Mellibruda, Janusz Reykowski, Helena Sękowa, Jan Strelau.

Z wielkim żalem żegnamy Beatę Stawską

psychologa klinicznego, psychoterapeutę, superwizora w trakcie certyfikacji. W swojej  pracy Beata zawsze była oddana  idei  poszerzania wiedzy, profesjonalnego  i etycznego podejścia do  pracy z pacjentem. Odpowiedzialność, sumienność i empatia to tylko niektóre jej cechy, które powodowały, że pozostawała ważna w życiu nie tylko swojej rodziny ale również współpracowników i pacjentów. Kochała nie tylko ludzi ale również zwierzaki, którym  z wielkim oddaniem  pomagała

Beato – będzie nam Ciebie brakowało

Koleżanki i koledzy z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pogrzeb odbędzie się  4 listopada 2019 roku o 13.00 na  Cmentarzu Łostowice w Gdańsku.