Kontakt

ODDZIAŁ GDAŃSKI

80-210 Gdańsk
ul. Tuwima 15, pok. 300
poniedziałki i wtorki w godz. 10:00-14:00

telefon: (058) 349 17 99
e-mail: ptp@gumed.edu.pl
strona: http://ptp.gumed.edu.pl