Strona główna

Witamy na stronie Gdańskiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Sekcja strony głównej

Najnowsze informacje o organizowanych przez nas wykładach, warsztatach  i spotkaniach członków PTP oraz innych wydarzeniach  z dziedziny psychologii prosimy śledzić w sekcji:  Aktualności

* * *

Koleżanki i Koledzy,
Na stronie internetowej Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego tworzona jest internetowa lista członków PTP i ich kwalifikacji. Na liście mogą znaleźć się te osoby, które spełniają wszystkie warunki członkostwa w PTP i wypełnią ankietę. Wypełnioną ankietę z dwukrotnym podpisem należy przesłać do siedziby Oddziału Gdańskiego PTP: ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk.

O naszym oddziale

Zarząd PTP Oddziału Gdańsk

 • przewodniczący:  Waldemar Budziński
 • wiceprzewodniczący:  Irena Leszczyńska
 • skarbnik:  Krystyna Wysocka
 • sekretarz:  Marta Kutniewska-Kubik
 • członkowie zarządu:
  1. Karolina Budzińska
  2. Marek Graczyk
  3. Dorota Janikowska-Hołoweńko
  4. Barbara Kaleta-Zys
  5. Maciej Walkiewicz
  6. Agata Zdun-Ryżewska
  7. Zofia Żebrowska

Komisja Rewizyjna

 • członkowie:
  1. Wojciech Klupś
  2. Kinga Lewandowska
  3. Agnieszka Trawicka

Aktualności

Żegnamy Natalię Urbańską

W środę 30 grudnia 2020r. zmarła nasza koleżanka Natalia Urbańska. Straciliśmy wspaniałego psychologa, przyjaciółkę, matkę i żonę. Natalia była członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału Gdańskiego. Pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Była matką dwóch wspaniałych chłopców, żoną Marcina. Była osobą bardzo kreatywną, pogodną, pełną życia. Zmarła, walcząc do końca, po ciężkiej chorobie. Miała tylko 35 …

Stanowisko Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wobec aktualnych konfliktów społecznych

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraża głęboki niepokój o stan zdrowia psychicznego społeczeństwa spowodowny poczuciem niepewności, izolacji, narastającymi konfliktami i podziałami społecznymi. Jako członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oświadczamy, że nie ma naszej zgody na używanie w narracji społecznej wyrażeń i określeń wywołujących emocje strachu, które z kolei prowadzą do podziałów, eskalacji gniewu, agresji, poczucia braku …

Ankieta dotycząca etyki zawodowej w obszarze diagnozowania

Koleżanki i Koledzy,serdecznie zapraszamy psychologów do wypełnienia ankiety dotyczącej etyki zawodowej w obszarze diagnozowania: https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VAZachęcamy też do udostępnienia ankiety innym psychologom zajmujących się procesem diagnozowania w praktyce psychologicznej oraz prowadzących działalność naukowo-szkoleniową. Treścią ankieta jest projekt II części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP: https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf opracowany przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: Bogusława …

Kontakt

ODDZIAŁ GDAŃSKI

80-210 Gdańsk
ul. Tuwima 15, pok. 300
poniedziałki i wtorki w godz. 10:00-14:00

telefon: (058) 349 17 99
e-mail: ptp@gumed.edu.pl
strona: http://ptp.gumed.edu.pl