01 Marzec 2015r.     ::    kontakt  ::    Deklaracja Członkowska

                                                              Witamy na stronie Gdańskiego Oddziału 
                    Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 


MARZEC 2015
PWSCPSN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          Administracja


 
 Gdańsk


 

 
 

 


 
 

 

Lista osób  rekomendowanych członków PTP znajduje się na  stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.ptp.org.pl)

 

ściągnij: ankietę internetową PTP

Kwalifikacje członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 

Członkowie zwyczajni

 

 

 

 

Nazwisko i imię

zakres działalności psychologicznej i kompetencje

specjalizacje, uprawnienia, licencje

Budziński Waldemar

mgr psychologii, dr

80-175 Gdańsk, Kuszników 16B

0 501 26-47-31

wbudzin@amg.gda.pl

nauczanie psychologii, badanie osobowości i intelektu, psychoterapia, konsultacje i ekspertyzy psychologiczne, polityka personalna i rozwój kadr w firmach

specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej, konsultant PTP z psychologii klinicznej dziecka, zaprzysiężony biegły Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego,wykładowca psychologii w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Charczyński Marcin

mgr psychologii

0 502 71-23-48

charczynski@amg.gda.pl

psychoterapia uzależnień, diagnostyka psychologiczna, działalność szkoleniowa

superwizor PARPA, specjalista - psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, biegły sądowy, licencja Tw I stopnia

Cyboroń Wioletta

mgr psychologii, ortopedagog

82-400 Sztum, Reja 21C/32

0 505 07-33-86

diagnoza szkolna dzieci i młodzieży, terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie, zajęcia grupowe z profilaktki uzależnień

uprawnienia do badania osób ubiegających się lub posiadających broń

Dziemian Anna

mgr psychologii

Dzienny Terapeutyczny Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Gdańskim Centrum Zdrowia NZOZ, Gdańsk, ul. Oliwska 62, tel.: 58 342 33 21, Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej i Psychoedukacji, Sopot, ul. Kościuszki 61, tel.: 504-573-405

psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, diagnoza psychologiczna, psychodynamiczna terapia grupowa i indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych

absolwentka szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Falkowska Izabella

mgr psychologii

80-156 Gdańsk, Focha 15/7

(058) 306-29-05

0 501 41-31-39

izabelafalkowska@wp.pl

psychoterapia psychoanalityczna, trener PTP, czlonek PT psychoterapii Psychoanalitycznej Specjalizacja I stopnia psychologii klinicznej

Fudakowski Stanisław

mgr psychologii

81-718 Sopot

ul. Ceynowy 8/5

058 551 21 63

psychologia pracy, psychologia teoretyczna, psychologia komunikacyjna - uprawnienia do badania kierowców, wykłady z psychologii na kursach edukacyjnych specjalista psychologii pracy

Górska Magdalena

mgr psychologii

660 733 906

magdalena.gorska@

psychoterapia.gda.pl

psychodynamiczna psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty psychologiczne

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej - ukończona w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Grulkowski Bronisław

mgr psychologii, dr

83-010 Straszyn
Rotmanka

Św. Siostry Faustyny 10

(058) 683-53-63

bgrul@gsd.gda.pl

wykłady i ćwiczenia z psychologii ogólnej, osobowości, rozwojowej i pastoralnej, diagnostyka i poradnictwo psychologiczne

dyplom ukończenia kursu poradnictwa psychologicznego i psychoterapii dla duchowieństwa

Harasim Iwona Anna

mgr psychologii

iwhar@yahoo.com

poradnictwo psychologiczne, interwencje po wydarzeniach traumatycznych - debriefing, doradztwo personalne, dobór kadr, psychoedukacja - wyklady, warsztaty psychologiczne

certyfikat z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom doznanej traumy - debriefing, certyfikat z zakresu stosowania metod relaksacyjnych i przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu, certyfikat z zakresu negocjacji policyjnych z różnymi typami sprawców

Janowicz Andrzej

mgr psychologii

Gabinet: 81-378 Gdynia; Al. Piłsudskiego 30, 

dom: 84-232 Rumia; ul. Gdańska 37/17

0 501 62-81-33

 gabinet prywatny  II stopień specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej zaburzen psychicznych

Jeżewska Maria

mgr psychologii, dr

81-374 Gdynia; ul. Sienkiewicza 34

(058) 621-87-68

0 601 67-65-33

mariajez@immt.gdynia.pl

psychologia kliniczna, psychologia pracy, psychologia sądowa specjalizacja I stopnia z psychologii klinicznej, uprawnienia do badań kierowców, licencja do badania osób ubiegających się o broń

Kamińska Ewa

mgr psychologii

80-215 Gdańsk,
Wileńska 59d/9

(058) 345-61-42

sukursgdansk@wp.pl

psychologia kliniczna dziecka, kompetencje w zakresie diagnozy i stymulacji rozwoju, pomocy psychologicznej osobom głębiej upośledzonym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i ich rodzinom

specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej, biegła w procesach w obszarze prawa kanonicznego małżeńskiego, konsultant w zakresie rozwiązywania problemów społecznych samorządu Gdańska z ramienia org pozarządowych

Kampert Wiesława

mgr psychologii

0 503 12-22-48

wkampert@interia.pl

indywidualna psychoterapia psychoanalityczna dorosłych i młodzieży, psychoterapia systemowa rodzin i małżeństw

I stopień specjalizacji psychologii klinicznej, kurs Terapii Rodzin i Małżeństw, II stopień Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej

Karasowska Aleksandra

mgr psychologii

81-822 Sopot,
Okrężna 22B

(058) 550-05-67

0 601 96-37-76

olakarasowska@wp.pl

terapia dla młodzieży z rodzin alkoholowych, warsztaty dla rodziców, prowadzenie warsztatów, szkoleń, treningów, zajęć dydaktycznych dla studentów.

licencja trenerska PTP I i II stopnia

Kiełkiewicz Joanna

mgr psychologii

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej "Initio". Ul. Piwna 64/65 m 3, Gdańsk

(058) 304-97-89

0 604 61-17-02

jkielkiewicz@gmail.com

psychoterapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ujęciu psychodynamicznym, doradztwo, diagnoza, prowadzenie grup psychoedukacyjnych, grup wsparcia dla kobiet oraz grup rozwoju osobistego, aktywizacja zawodowa.

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, podyplomowe studia doradztwa zawodowego

Kilian Beata

mgr psychologii

83-010 Straszyn, ul. Pogodna 6/5

0 504 13-79-07

beata_anielka@gazeta.pl

 

leczenie osób uzależnionych, współuzależnionych i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, osób w kryzysie i z depresją Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Certified Practitioner NLP; w trakcie uzyskiwania rekomendacji I stopnia "Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych"

Kołodziej-Szmid Edyta

mgr psychologii

80-299 Gdańsk,
Komety 21

(058) 554-60-84

edytakolodziej@wp.pl

psychoterapia indywidualna i grupowa w ujęciu psychodynamicznym, diagnostyka i poradnictwo dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

rekomendacja II stopnia PTP w zakresie prowadzenia warsztatów psychologicznych i treningu interpersonalnego, kwalifikacje socjoterapeuty, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Krysiewicz-Kamrowska Karolina

 

mgr psychologii

0 505 50 01 80

 

 

kkrysiewicz@wp.pl

 

 

zaburzenia psychiczne osób dorosłych, dolegliwości wieku 50+, pomoc psychologiczna osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie, mobbing, uzależnienie od alkoholu, DDA, traumy (rozwód, wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby), coaching life.

 

 

specjalista - psycholog kliniczny, patologie społeczne, psychologia sądowa i penitencjarna, szkolenia w obszarze stresu, motywacji osób dorosłych, certyfikowany coach.

 

Kurylonek Beata

mgr psychologii

80-176 Gdańsk, ul. Przytulna 20B/6

(058) 305-25-95

0 608 67-38-69

kurylonek@wp.pl

psycholog świetlicy socjoterapeutycznej (pomoc dzieciom z rodzin patologicznych)

surdotyfilopedagog

Lewandowska Barbara

mgr psychologii

80-460 Gdańsk,
Pilotów 10c/22

(058) 556-54-55

diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie szkoleń na wybrane tematy: wprowadzanie Programu Odyseja umysłu - założyciel, trener i sędzia w tym programie

psychologia wychowawcza - 4 stopień specjalizacji zawodowej, terapia rodzin, terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi (w tym moczenie nocne), instruktor Programu profilaktycznego 4 Elementarz

Lewandowska Kinga

mgr psychologii, dr

80-215 Gdańsk,
Wileńska 59c/15

(058) 347-91-30

kinlew@gd.home.pl

terapia małżeńska i rodzinna, poradnictwo psychologiczne, muzykoterapia, relaksacja, ćwiczenia oddechowe, psychoterapia zaburzeń emocjonalnych

specjalizacja z psychologii klinicznej

Mądrzak Małgorzata

mgr psychologii

0 507 10-73-29

kontakt@pracownia-mm.pl

szkolenia@pracownia-mm.pl

terapia systemowa rodzin i małżeństw, psychoterapia dzieci i młodzieży; stymulacja rozwoju, wspomaganie rozwoju osobistego, poradnictwo, diagnoza dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń dla psychologów i psychiatrów w ramach prowadzonej Pracowni Pomocy Psychologicznej

Specjalizacja - psychologia kliniczna dziecka oraz IV stopień specjalizacji oświatowej, cykle szkoleniowe w zakresie psychoterapii indywidualnej - podejście ericksonowskie w tym hipnoza ericksonowska, szkolenia IPIN - terapia systemowa rodzin, Studium pomocy psychologicznej

Moryś Joanna

mgr psychologii, dr

0 501 08-15-44

paxinos@wp.pl

psychologia kliniczna

I stopień specjalizacji psychologii klinicznej

Piekarska Marzenna

mgr psychologii

0 602 404-367

marzenna.piekarska@wp.pl

diagnostyka dzieci i młodzieży, systemowa terapia rodzin i par małżeńskich, psychoterapia indywidualna i grupowa młodzieży, terapia zaburzeń jedzenia

salista psycholog kliniczny,certyfikowany psychoterapeuta PTP, Studium Pomocy Psychologicznej; Studium Podyplomowe "Terapia rodzin"; Certyfikat PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka, dziecięce zaburzenia psychiczne oraz pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych.

Rojewska Ilona

mgr psychologii

0 693 46 89 21

ilona.psycholog@wp.pl

psycholog, psychoterapeuta

1) Studia Podyplomowe w Instytucie Zdrowia - Profesjonalna Szkoła Psychoterapii;

2) Szkolenie w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach;

3) Staż Klinicznyj

Sitek Emilia

mgr psychologii, dr

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpital Św. Wojciecha, Oddział Neurologii, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

emiliasitek@gumed.edu.pl

 

diagnoza i terapia neuropsychologiczna, neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa chorób otępiennych (m.in. choroby Alzheimera, otępienia czołowo-skroniowego i otępienia z ciałami Lewy’ego), psychoedukacja w zakresie chorób neurodegeneracyjnych

specjalizacja z psychologii klinicznej, dyplom ukończenia studiów podyplomowych Neuropsychologia stosowana na University of Glasgow (PgDip in Applied Neuropsychology)

Surma Agata

mgr psychologii

80-227 Gdańsk,
Do Studzienki 31A/9

(058) 345-55-97

0 602 40-78-90

 

badania kliniczne (dla potrzeb psychiatry i komisji lekarskiej), badania kandydatów do służb mundurowych, osób kierujących pojazdami, starających się o pozwolenie na broń, pracowników ochrony fizycznej, poradnictwo i psychoterapia I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej, uprawnienia do badania osób starających się o pozwolenie na broń, uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami

 Zielonka-Sujkowska Agnieszka

mgr psychologii, dr

81-589 Gdynia, ul. Paprykowa 9c/5

0 603 44-72-84

asujkowska@oditk.pl

psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia organizacji i zarządzania (prowadzenie szkoleń "miękkich"), profilaktyka środowiskowa, trener psychoedukacji PTP, coaching (life, business, team, executive) nauczyciel mianowany, terapeuta dysleksji, Metody Dobrego Startu, terapia moczenia się dzieci, licencjonowany business coach ICC, supervisor ICC
  Członkowie nadzwyczajni  

 

 

 

Nazwisko i imię

zakres działalności psychologicznej i kompetencje

specjalizacje, uprawnienia, licencje

Czernek Jolanta

mgr chemii

81-661 Gdynia, II MPS 18/9

0 605 29-28-81

jolantaczernek@poczta.onet.pl

szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu rozwoju umiejętności psychologicznych, indywidualna psychoterapia GESTALT, konsultacje i superwizja, interwencja kryzysowa, socjoterapia

certyfikat trenera i psychoterapeuty GESTALT, rekomendacja trenera II stopnia PTP

Koberda Przemysław

lekarz medycyny

505-388-399

koberdap@wp.pl

edukacja i konsultacje z zakresu psychologii integralnej, konsultacje psychomedyczne

II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, członek Instytutu Integralnego w Boulder

Kuberka Arleta

mgr filologii polskiej

89-606 Charzykowy, ul. Pogodna 10 Chojniczki k/Chojnic

668-43-33-19

kubar2@neostrada.pl

terapia młodzieży i dorosłych w paradygmacie psychodynamicznym

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener I stopnia PTP

Loose Leszek

mgr prawa i administracji

84-105 Hel, Wiejska 30

(058) 675-05-02,

675-08-75(do godz. 15)

poradnictwo rodzinne i terapia krótkoterminowa BSFT, problemy: uzależnień, małżeńskie i wychowawcze, wieku starszego, nieuleczalnie chorych, samotności

ukończone Studium Terapii Krótkoterminowej BSFT i Studium Pomocy Psychologicznej

Piechucka Sylwia

mgr ekonomii

"BONO" Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe Sylwia Piechucka, 82-300 Elbląg, ul. Okulickiego 11/14;

607-147-671

poczta@bono.edu.pl

www.bono.edu.pl

warsztaty miękkie z zakresu samorozwoju i komunikacji interpersonalnej, szkolenia twarde, usługi konsultingowe oraz doradztwo z zakresu IT

certyfikowany Trener Warsztatu, Trener Warsztatu I stopnia umiejętności psychospołecznych PTP, Uprawnienia Pedagogiczne, Członek nadzwyczajny PTP o/Gdańsk