23 Kwiecień 2018r.     ::    kontakt  ::    Deklaracja Członkowska

                                                              Witamy na stronie Gdańskiego Oddziału 
                    Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 


KWIECIEŃ 2018
PWSCPSN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            Administracja


 
 Gdańsk


 

 
 

 


 
 

 

Lista osób  rekomendowanych członków PTP znajduje się na  stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.ptp.org.pl)

 

ściągnij: ankietę internetową PTP

Kwalifikacje członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 

Członkowie zwyczajni

 

 

 

 

Nazwisko i imię

zakres działalności psychologicznej i kompetencje

specjalizacje, uprawnienia, licencje

Budziński Waldemar

mgr psychologii, dr

80-175 Gdańsk, ul. Kuszników 16B

 501 26-47-31

wbudzin@gumed.edu.pl

nauczanie psychologii, badanie osobowości i intelektu, psychoterapia, konsultacje i ekspertyzy psychologiczne, polityka personalna i rozwój kadr w firmach

specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej, konsultant PTP z psychologii klinicznej dziecka, zaprzysiężony biegły Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, wykładowca psychologii w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Byczkowska Józefa

mgr psychologii, mgr teologii,

Kartuzy 83-300, ul. Abrahama 9 A

 887-11-77-77

ziutkabyczkowska@wp.pl

Psychoterapia zaburzeń osobowości i zaburzeń zachowania. Psychoterapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i czynności kompulsywnych. Terapia par i rodzin. Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze, edukacyjne, rozwojowe i inne. Mediacje rodzinne, nieletnich, karne oraz cywilne.

mgr teologii, pedagog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mediator, biegły sądowy.

Charczyński Marcin

mgr psychologii

 502 71-23-48

charczynski@gumed.edu.pl

psychoterapia uzależnień, diagnostyka psychologiczna, działalność szkoleniowa

superwizor PARPA, specjalista - psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, biegły sądowy, licencja Tw I stopnia

Cyboroń Wioletta

mgr psychologii, ortopedagog

82-400 Sztum, ul. Reja 21C/32

 505 07-33-86

diagnoza szkolna dzieci i młodzieży, terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie, zajęcia grupowe z profilaktki uzależnień

uprawnienia do badania osób ubiegających się lub posiadających broń

Dziemian Anna

mgr psychologii

Dzienny Terapeutyczny Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Gdańskim Centrum Zdrowia NZOZ, Gdańsk, ul. Oliwska 62, tel.: 58 342 33 21, Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej i Psychoedukacji, Sopot, ul. Kościuszki 61, tel.: 504-573-405

psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, diagnoza psychologiczna, psychodynamiczna terapia grupowa i indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych

absolwentka szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

 

Fudakowski Stanisław

mgr psychologii

81-718 Sopot

ul. Ceynowy 8/5

(058) 551 21 63

psychologia pracy, psychologia teoretyczna, psychologia komunikacyjna - uprawnienia do badania kierowców, wykłady z psychologii na kursach edukacyjnych  specjalista psychologii pracy

Górska Magdalena

mgr psychologii

660-733-906

magdalena.gorska@

psychoterapia.gda.pl

psychodynamiczna psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty psychologiczne Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej - ukończona w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Janowicz Andrzej

mgr psychologii

Gabinet: 81-378 Gdynia; Al. Piłsudskiego 30, 

dom: 84-232 Rumia; ul. Gdańska 37/17

 501 62-81-33

 gabinet prywatny

II stopień specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej zaburzen psychicznych

 

Jeżewska Maria

mgr psychologii, dr

81-374 Gdynia; ul. Sienkiewicza 34

(058) 621-87-68

 601 67-65-33

mariajez@immt.gdynia.pl

psychologia kliniczna, psychologia pracy, psychologia sądowa specjalizacja I stopnia z psychologii klinicznej, uprawnienia do badań kierowców, licencja do badania osób ubiegających się o broń
 

Kamińska Ewa

mgr psychologii

80-215 Gdańsk,
Wileńska 59d/9

(058) 345-61-42

sukursgdansk@wp.pl

psychologia kliniczna dziecka, kompetencje w zakresie diagnozy i stymulacji rozwoju, pomocy psychologicznej osobom głębiej upośledzonym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i ich rodzinom specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej, biegła w procesach w obszarze prawa kanonicznego małżeńskiego, konsultant w zakresie rozwiązywania problemów społecznych samorządu Gdańska z ramienia org pozarządowych

Kampert Wiesława

mgr psychologii

 503 12-22-48

wkampert@interia.pl

indywidualna psychoterapia psychoanalityczna dorosłych i młodzieży, psychoterapia systemowa rodzin i małżeństw I stopień specjalizacji psychologii klinicznej, kurs Terapii Rodzin i Małżeństw, II stopień Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej

Karasowska Aleksandra

mgr psychologii

81-822 Sopot,
ul. Okrężna 22B

(058) 550-05-67

 601 96-37-76

olakarasowska@wp.pl

terapia dla młodzieży z rodzin alkoholowych, warsztaty dla rodziców, prowadzenie warsztatów, szkoleń, treningów, zajęć dydaktycznych dla studentów. licencja trenerska PTP I i II stopnia

Kiełkiewicz Joanna

mgr psychologii

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej "Initio". Ul. Piwna 64/65 m 3, Gdańsk

(058) 304-97-89

 604 61-17-02

jkielkiewicz@gmail.com

psychoterapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ujęciu psychodynamicznym, doradztwo, diagnoza, prowadzenie grup psychoedukacyjnych, grup wsparcia dla kobiet oraz grup rozwoju osobistego, aktywizacja zawodowa.

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, podyplomowe studia doradztwa zawodowego

Kilian Beata

mgr psychologii

83-010 Straszyn, ul. Pogodna 6/5

 504 13-79-07

beata_anielka@gazeta.pl

leczenie osób uzależnionych, współuzależnionych i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, osób w kryzysie i z depresją

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Certified Practitioner NLP; w trakcie uzyskiwania rekomendacji I stopnia "Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych"

Kołodziej-Szmid Edyta

mgr psychologii

80-299 Gdańsk,
Komety 21

(058) 554-60-84

edytakolodziej@wp.pl

psychoterapia indywidualna i grupowa w ujęciu psychodynamicznym, diagnostyka i poradnictwo dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

rekomendacja II stopnia PTP w zakresie prowadzenia warsztatów psychologicznych i treningu interpersonalnego, kwalifikacje socjoterapeuty, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Krysiewicz-Kamrowska Karolina

 

mgr psychologii

 505 50 01 80

 

 

kkrysiewicz@wp.pl

zaburzenia psychiczne osób dorosłych, dolegliwości wieku 50+, pomoc psychologiczna osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie, mobbing, uzależnienie od alkoholu, DDA, traumy (rozwód, wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby), coaching life.

specjalista - psycholog kliniczny, patologie społeczne, psychologia sądowa i penitencjarna, szkolenia w obszarze stresu, motywacji osób dorosłych, certyfikowany coach.

Lewandowska Barbara

mgr psychologii

80-460 Gdańsk,
ul. Pilotów 10c/22

(058) 556-54-55

 

diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie szkoleń na wybrane tematy: wprowadzanie Programu Odyseja umysłu - założyciel, trener i sędzia w tym programie psychologia wychowawcza - 4 stopień specjalizacji zawodowej, terapia rodzin, terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi (w tym moczenie nocne), instruktor Programu profilaktycznego 4 Elementarz

Lewandowska Kinga

mgr psychologii, dr

80-215 Gdańsk,
ul. Wileńska 59c/15

(058) 347-91-30

kinlew@gd.home.pl

terapia małżeńska i rodzinna, poradnictwo psychologiczne, muzykoterapia, relaksacja, ćwiczenia oddechowe, psychoterapia zaburzeń emocjonalnych

specjalizacja z psychologii klinicznej

 

Mądrzak Małgorzata

mgr psychologii

 507 10-73-29

kontakt@pracownia-mm.pl

szkolenia@pracownia-mm.pl

 

terapia systemowa rodzin i małżeństw, psychoterapia dzieci i młodzieży; stymulacja rozwoju, wspomaganie rozwoju osobistego, poradnictwo, diagnoza dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń dla psychologów i psychiatrów w ramach prowadzonej Pracowni Pomocy Psychologicznej

 


Specjalizacja - psychologia kliniczna dziecka oraz IV stopień specjalizacji oświatowej, cykle szkoleniowe w zakresie psychoterapii indywidualnej - podejście ericksonowskie w tym hipnoza ericksonowska, szkolenia IPIN - terapia systemowa rodzin, Studium pomocy psychologicznej

 

Piekarska Marzenna

mgr psychologii

 602 404-367

marzenna.piekarska@wp.pl

diagnostyka dzieci i młodzieży, systemowa terapia rodzin i par małżeńskich, psychoterapia indywidualna i grupowa młodzieży, terapia zaburzeń jedzenia specjalista psycholog kliniczny,certyfikowany psychoterapeuta PTP, Studium Pomocy Psychologicznej; Studium Podyplomowe "Terapia rodzin"; Certyfikat PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka, dziecięce zaburzenia psychiczne oraz pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych.

Rojewska Ilona

mgr psychologii

 693 46 89 21

ilona.psycholog@wp.pl

psycholog, psychoterapeuta

1) Studia Podyplomowe w Instytucie Zdrowia - Profesjonalna Szkoła Psychoterapii;

2) Szkolenie w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach;

3) Staż Klinicznyj

Sitek Emilia

mgr psychologii, dr n.med., dr hab. n. zdr.

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpital Św. Wojciecha, Oddział Neurologii, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

emiliasitek@gumed.edu.pl

diagnoza i terapia neuropsychologiczna, neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa chorób otępiennych (m.in. choroby Alzheimera, otępienia czołowo-skroniowego i otępienia z ciałami Lewy’ego), psychoedukacja w zakresie chorób neurodegeneracyjnych

specjalizacja z psychologii klinicznej, dyplom ukończenia studiów podyplomowych Neuropsychologia stosowana na University of Glasgow (PgDip in Applied Neuropsychology)

Zielonka Agnieszka

mgr psychologii, dr

81-589 Gdynia, ul. Paprykowa 9c/5

 603 44-72-84

azielonka@coaching-online.pl

psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia organizacji i zarządzania (prowadzenie szkoleń "miękkich"), profilaktyka środowiskowa, trener psychoedukacji PTP, coaching (life, business, team, executive)

nauczyciel mianowany, trener PTP, licencjonowany business coach ICC, supervisor ICC, team coach (facylitator AEHE i NEWS), akredytowany coach i superwizor Polskiej Izby Coachingu.

 

 

 
  Członkowie nadzwyczajni  

 

 

 

Nazwisko i imię

zakres działalności psychologicznej i kompetencje

specjalizacje, uprawnienia, licencje

Czernek Jolanta

mgr chemii

81-661 Gdynia, ul. II MPS 18/9

605 29-28-81

jolantaczernek@poczta.onet.pl

szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu rozwoju umiejętności psychologicznych, indywidualna psychoterapia GESTALT, konsultacje i superwizja, interwencja kryzysowa, socjoterapia

certyfikat trenera i psychoterapeuty GESTALT, rekomendacja trenera II stopnia PTP

Koberda Przemysław

lekarz medycyny

 505-388-399

koberdap@wp.pl

edukacja i konsultacje z zakresu psychologii integralnej, konsultacje psychomedyczne

II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, członek Instytutu Integralnego w Boulder

Kuberka Arleta

mgr filologii polskiej

89-606 Charzykowy, ul. Pogodna 10 Chojniczki k/Chojnic

668-43-33-19

kubar2@neostrada.pl

terapia młodzieży i dorosłych w paradygmacie psychodynamicznym

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener I stopnia PTP

Loose Leszek

mgr prawa i administracji

84-105 Hel, Wiejska 30

(058) 675-05-02,

675-08-75(do godz. 15)

poradnictwo rodzinne i terapia krótkoterminowa BSFT, problemy: uzależnień, małżeńskie i wychowawcze, wieku starszego, nieuleczalnie chorych, samotności

ukończone Studium Terapii Krótkoterminowej BSFT i Studium Pomocy Psychologicznej

Piechucka Sylwia

mgr ekonomii

"BONO" Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe Sylwia Piechucka, 82-300 Elbląg, ul. Okulickiego 11/14

607-147-671

poczta@bono.edu.pl

www.bono.edu.pl

warsztaty miękkie z zakresu samorozwoju i komunikacji interpersonalnej, szkolenia twarde, usługi konsultingowe oraz doradztwo z zakresu IT

certyfikowany Trener Warsztatu, Trener Warsztatu I stopnia umiejętności psychospołecznych PTP, Uprawnienia Pedagogiczne, Członek nadzwyczajny PTP o/Gdańsk