Przedwczesna śmierć w dniu 14 września 2011r. naszej  serdecznej Koleżanki

  

dr Krystyny Zgirskiej

bardzo nas poruszyła. Żegnamy Krystynę z głębokim żalem i wspominamy jako wspaniałą koleżankę, wybitnego psychologa, człowieka pogodnego, przyjaznego i wrażliwego na ludzkie problemy.  

      Przez wiele lat była dyrektorem Rodzinnego Ośrodka Diagnotycznego-Konsultacyjnego w Sopocie.  Z zaangażowaniem działała na rzecz psychologów i całego spłeczeństwa w strukturach krajowych i Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

     Z całego serca współczujemy Jej Rodzinie i wszyskim osobom, którym była bliska.  

    Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Zarząd Oddziału Gdańskiego

zaprasza na spotkanie otwarte
Stres w pracy na przykładzie badań pracowników
platform wiertniczych – aspekty metodologiczne

Irena Leszczyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny

09.05.2011, godz. 16.00

Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4,

Sala C105

WSTĘP WOLNY!

Po wykładzie odbędzie się walne zebranie nowej sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

Spotkanie otwarte

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Zarząd Oddziału Gdańskiego

zaprasza na spotkanie otwarte

Czy ktoś z nas jest zdrowy?
Pojęcie zdrowia i jego kryteria w psychologii

Waldemar Budziński
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Gdański Uniwersytet Medyczny

07.02.2011, godz. 16.00
Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4,

Sala C108

Ogłoszenie

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kontynuuje spokania tematyczne, na których osoby znaczące z naszego środowiska przedstawiają ważne zagadnienia psychologiczne w formie wykładów i prezentacji. Zapraszamy psychologów i inne zainteresowane osoby na najbliższe wykłady, które rozpoczną się o godz. 16.00 :

  • 10 stycznia 2011r. – Renata Kaczyńska-Maciejowska: Coaching – skuteczna metoda pracy z klientem.
  • 07 lutego 2011r. – Waldemar Budziński: Czy ktoś z nas jest zdrowy? Pojęcie zdrowia i jego kryteria w psychologii.
  • 07 marca 2011r. – Irena Leszczyńska: Stres w pracy na przykładzie badań pracowników platform wiertniczych – aspekty metodologiczne.
    Spotkanie zaplanowane na 10 stycznia 2011r. odbędzie się w sali wykładowej nr 108 (skrzydło C) w siedzibie Instytutu Psychologii UG, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk.
    Kolejne spotkania tematyczne odbędą się:
  • 04 kwietnia 2011r.
  • 09 maja 2011r.
  • 06 czerwca 2011r.

Wszystkich członków PTP oraz wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na otwarte zebrania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na których odbędą się wykłady:
10.05.2010r. (poniedziałek) – dr hab. Mariola Bidzan prof.UG: Nastoletnie macierzyństwo i ojcostwo – krzywdą czy szansą dla nastoletnich rodziców i ich dziecka? Kiedy i jaka pomoc psychologiczna jest potrzebna.
Mariola Bidzan jest profesorem UG w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii. Napisała 3 książki i 72 artykuły naukowe. Wygłosiła 63 referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest promotorem prac magisterskich i doktorskich. Opracowała samodzielnie lub we współautorstwie 6 metod badawczych, zaadoptowała do warunków polskich 3 metody diagnozy. Metody te są obecnie powszechnie stosowane przez klinicystów w otwartych i zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej w całym kraju. Pełni rolę wykładowcy i kierownika studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczej na GWSH.
Po wykładzie odbędzie się prezentacja cennej inicjatywy studentów IV roku psychologii SWPS: „Hamak”. W ramach starannie opracowanego programu odbędą się liczne warsztaty edukacyjne i wspomagające rozwój dla młodzieży oraz konsultacje i pomoc psychologiczna dla młodocianych rodziców.
O7.06.2010r. (poniedziałek) – mgr Renata Kaczyńska – Maciejowska: Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Metody, narzędzia, praktyczne rozwiązania.
Renata Kaczyńska-Maciejowska – psycholog, trener, konsultant ds. zarządzania zasobami ludzkimi, doradca zawodowy i coach, prowadzi firmę PROSPERA Consulting.
Wykłady odbędą się w nowym budynku Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, parter, skrzydło C, sala 111/112.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na wykład dr hab. Mikołaja Majkowicza prof. GUMed „Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej z wykorzystaniem kwestionariusza MMPI”. Planujemy kontynuowanie szkolenia w zakresie MMPI .
Wykład odbędzie się 19.10.2009 o godz. 16:00 w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Aleja Zwycięstwa 41/42.
W razie pytań prosimy o kontakt: telefon: 058 349 15 55, e-mail: ptp@amg.gda.pl