CORONAVIRUS -KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy,
Poniżej znajduje się adres internetowy EFPA (European Federation of
Psychologists` Associations), gdzie można zapoznać się z wytycznymi na temat działania w czasie epidemii oraz informacjami i poradami dla psychologów:

http://www.efpa.eu/covid-19

Informujemy także, że Wydawnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za zgodą WHO – opublikowało przetłumaczone na j.polski wytyczne „Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym
koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020r.” Dokument wydany został jako suplement nr 1/2020 do czasopisma „European Journal of Translational and Clinical Medicine” i dostępny jest na stronie:

https://ejtcm.gumed.edu.pl/article_coronavirus