Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału Gdańskiego PTP

Koleżanki i Koledzy
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Jesienią zakończy się kadencja Zarządu Oddziału Gdańskiego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godz. 18.00. (drugi termin o godz. 18.15) w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ( sala 105, Aleja Zwycięstwa 41/42, Gdańsk).

Na tym zebraniu podsumujemy działalność w mijającej kadencji, uzgodnimy zadania na następną kadencję, wybierzemy nowy Zarząd Oddziału Gdańskiego PTP oraz wybierzemy delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

Zebranie będzie okazją do dyskusji na temat zadań Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wobec pandemii, narastających konfliktów społecznych i stresów w życiu codziennym.

Zachęcamy do zaangażowania się na rzecz środowiska zawodowego psychologów.
Gorąco nakłaniamy, by zaszczepić się przeciw Covid-19 i uczestniczyć w zebraniu mając założoną maseczkę. Dzięki temu będziemy mogli spotkać się w bezpiecznej, koleżeńskiej atmosferze.

Zarząd Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

„Zrozum.Poczuj.Działaj!”

Szanowni Państwo,

W czasie, gdy pandemia zmieniła sposób działania firm i organizacji pracy, a także wpłynęła na codzienne funkcjonowanie zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej, potęgując przy tym stres pracownika, szczególny nacisk należy położyć na wsparcie środowiska pracy we wszystkich obszarach zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia emocjonalnego.

Od tego zależy nie tylko samopoczucie pracownika, ale także jego wydajność i efektywność, co już realnie wpływa na działanie firmy. Właśnie dlatego Pracodawcy RP ruszyli z ogólnopolską kampanią edukacyjno – informacyjną „Zrozum.Poczuj.Działaj!”. Celem jest zmiana myślenia i postrzegania osób doświadczających kryzysów psychicznych, zwiększenie świadomości Pracodawców i Pracowników.

Serdecznie zapraszamy Państwa firmę do badania, które dotyczy aspektu zdrowia psychicznego w zakładach pracy. Badanie skierowane jest zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Celem badania jest rozpoznanie problemów i potrzeb z zakresu zdrowia psychicznego, jakie występują w środowisku pracy.

Będziemy wdzięczni za poświęcenie czasu i udzielenie odpowiedzi na pytania, które posłużą do przeprowadzenia analizy przydatnej również Państwa organizacji. Wyniki ankiety będą omawiane wspólnie z ekspertami, które ukarzą się w raporcie. Przedstawimy je również na webinarium.


Zapewniamy anonimowość odpowiedzi.
Ankieta badania znajduje się pod linkiem: https://s.survgo.com/77hcxt9czko
Badanie będzie aktywne do 30 kwietnia 2021 r.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.zrozumpoczujdzialaj.pl.


Pozdrawiam,
Magdalena Kitlas
Dyrektor Departamentu Relacji Pracodawców RP

Żegnamy Natalię Urbańską

W środę 30 grudnia 2020r. zmarła nasza koleżanka Natalia Urbańska. Straciliśmy wspaniałego psychologa, przyjaciółkę, matkę i żonę.

Natalia była członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału Gdańskiego. Pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Była matką dwóch wspaniałych chłopców, żoną Marcina. Była osobą bardzo kreatywną, pogodną, pełną życia. Zmarła, walcząc do końca, po ciężkiej chorobie. Miała tylko 35 lat.
Łączymy się w bólu z Rodziną i Wszystkimi, którzy ją znali.
Pogrzeb Natalii odbędzie się 12 Stycznia 2021r na cmentarzu Łostowickim o godz. 11.30. Msza Święta o godz. 10.00 w Kościele Św. Krzysztofa, ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.

Stanowisko Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wobec aktualnych konfliktów społecznych

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraża głęboki niepokój o stan zdrowia psychicznego społeczeństwa spowodowny poczuciem niepewności, izolacji, narastającymi konfliktami i podziałami społecznymi.
Jako członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oświadczamy, że nie ma naszej
zgody na używanie w narracji społecznej wyrażeń i określeń wywołujących emocje strachu, które z kolei prowadzą do podziałów, eskalacji gniewu, agresji, poczucia braku bezpieczeństwa. W ostatnim czasie ujawniły się szczególnie trudne problemy społeczne eskalujące konflikty.
Zauważamy, iż problem tożsamości płciowej i orientacji seksualnej jest wykorzystywany w walce politycznej. Jedni demonizują i straszą ludźmi nieheteroseksualnymi powołując się na nieobyczajne, obrażające uczucia religijne, obsceniczne i deprawujące dzieci działania osób pokazujących się z tęczową flagą, inni demonizują rządzących i środowiska chrześcijańskie, jako tych „średniowiecznych”, kojarzonych z nietolerancyjnymi ludźmi dążącymi do karania, piętnowania i wykluczania osób LGBT.
Uważamy, że należy udzielać wsparcia i pomocy osobom doświadczającym dyskryminacji w związku z orientacją seksualną i tożsamością płciową. Szczególną troską powinniśmy objąć młode pokolenie, które niejednokrotnie nie rozumie, a często doświadcza wstydu w związku ze zmianami fizycznymi w okresie dorastania i krystalizowania się orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
W związku z powyższym widzimy lukę w edukacji i potrzebę stworzenia programów edukacyjnych i ich realizację w ramach obowiązku szkolnego.
Troska o zdrowie psychiczne osób i społeczeństwa, bliska środowisku psychologicznemu zrzeszonemu w PTP powoduje również konieczność zajęcia stanowiska wobec zapisów Konstytucji w sprawie przerywania ciąży wówczas, gdy wady płodu są nieuleczalne. Uznajemy także, że człowiek ma bezwarunkowe prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Stoimy na stanowisku potrzeby ochrony psychicznej kobiet, małżeństw i rodzin dotkniętych
problemem spodziewania się nieuleczalnie chorego dziecka, niezależnie od dokonywanych wyborów.
Jako psychologowie pracujemy na rzecz rozwoju autonomii osoby i poczucia wspólnoty, zdrowia psychicznego i społecznego a szczegółowy zakres działań określa Statut naszego Towarzystwa.

Zarząd Oddziału Gdańskiego
Polskeigo Towarzystwa Psychologicznego / Gdańsk, 2020-11-07

Ankieta dotycząca etyki zawodowej w obszarze diagnozowania

Koleżanki i Koledzy,
serdecznie zapraszamy psychologów do wypełnienia ankiety dotyczącej etyki zawodowej w obszarze diagnozowania:
https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VA
Zachęcamy też do udostępnienia ankiety innym psychologom zajmujących się procesem diagnozowania w praktyce psychologicznej oraz prowadzących działalność naukowo-szkoleniową.

Treścią ankieta jest projekt II części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP:
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf
opracowany przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Beata Pępkowska, Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, Ewa Wach, Beata Wójtowicz.
Stanowi on integralną cześć ogólnej I części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP:
http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf
Dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem
Beata Wójtowicz
Koordynator Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP

Życzenia WIELKANOCNE

W tę Wielkanoc inną niż wszystkie ŻYCZYMY: WIARY w to, że nawet kiedy nie mamy wpływu na bardzo wiele, cały czas dużo od nas zależy, NADZIEI, że spotkamy się niedługo i MIŁOŚCI mocniejszej niż strach.

CORONAVIRUS -KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy,
Poniżej znajduje się adres internetowy EFPA (European Federation of
Psychologists` Associations), gdzie można zapoznać się z wytycznymi na temat działania w czasie epidemii oraz informacjami i poradami dla psychologów:

http://www.efpa.eu/covid-19

Informujemy także, że Wydawnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za zgodą WHO – opublikowało przetłumaczone na j.polski wytyczne „Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym
koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020r.” Dokument wydany został jako suplement nr 1/2020 do czasopisma „European Journal of Translational and Clinical Medicine” i dostępny jest na stronie:

https://ejtcm.gumed.edu.pl/article_coronavirus

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE – POMOC W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i jako społeczność, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie – postarajmy się wykorzystać nasze profesjonalne umiejętności najlepiej jak tylko się da w tym szczególnym okresie.

Prosimy osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psychologicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnictwem psychologicznym, o dołączenie do akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego. Będzie to wkład naszego środowiska zawodowego w pomoc dla społeczeństwa.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do akcji i zaoferowaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub internet, prosimy o wysłanie na adres ptp@psych.uw.edu.pl wiadomości z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu (lub adresem Skype, czy też innym namiarem na kontakt elektroniczny) i dopiskiem: „Proszę o umieszczenie przesłanych przeze mnie danych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego w celu świadczenia przeze mnie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wyrażam zgodę, aby Polskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało moje następujące dane: … (należy bezwzględnie wskazać jakie konkretnie dane Towarzystwo może opublikować, tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego. Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wykonało wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.”

Na stronie internetowej PTP opublikowana zostanie lista psychologów – członków Towarzystwa, którzy włączą się w akcję (imię, nazwisko, link z adresem Skype lub innym namiarem na kontakt elektroniczny lub podany numer telefonu. Możemy też podać możliwe dni i godziny świadczenia pomocy).

Dziękujemy za Państwa zgłoszenia oraz życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.

Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego