Stanowisko Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wobec aktualnych konfliktów społecznych

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraża głęboki niepokój o stan zdrowia psychicznego społeczeństwa spowodowny poczuciem niepewności, izolacji, narastającymi konfliktami i podziałami społecznymi.
Jako członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oświadczamy, że nie ma naszej
zgody na używanie w narracji społecznej wyrażeń i określeń wywołujących emocje strachu, które z kolei prowadzą do podziałów, eskalacji gniewu, agresji, poczucia braku bezpieczeństwa. W ostatnim czasie ujawniły się szczególnie trudne problemy społeczne eskalujące konflikty.
Zauważamy, iż problem tożsamości płciowej i orientacji seksualnej jest wykorzystywany w walce politycznej. Jedni demonizują i straszą ludźmi nieheteroseksualnymi powołując się na nieobyczajne, obrażające uczucia religijne, obsceniczne i deprawujące dzieci działania osób pokazujących się z tęczową flagą, inni demonizują rządzących i środowiska chrześcijańskie, jako tych „średniowiecznych”, kojarzonych z nietolerancyjnymi ludźmi dążącymi do karania, piętnowania i wykluczania osób LGBT.
Uważamy, że należy udzielać wsparcia i pomocy osobom doświadczającym dyskryminacji w związku z orientacją seksualną i tożsamością płciową. Szczególną troską powinniśmy objąć młode pokolenie, które niejednokrotnie nie rozumie, a często doświadcza wstydu w związku ze zmianami fizycznymi w okresie dorastania i krystalizowania się orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
W związku z powyższym widzimy lukę w edukacji i potrzebę stworzenia programów edukacyjnych i ich realizację w ramach obowiązku szkolnego.
Troska o zdrowie psychiczne osób i społeczeństwa, bliska środowisku psychologicznemu zrzeszonemu w PTP powoduje również konieczność zajęcia stanowiska wobec zapisów Konstytucji w sprawie przerywania ciąży wówczas, gdy wady płodu są nieuleczalne. Uznajemy także, że człowiek ma bezwarunkowe prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Stoimy na stanowisku potrzeby ochrony psychicznej kobiet, małżeństw i rodzin dotkniętych
problemem spodziewania się nieuleczalnie chorego dziecka, niezależnie od dokonywanych wyborów.
Jako psychologowie pracujemy na rzecz rozwoju autonomii osoby i poczucia wspólnoty, zdrowia psychicznego i społecznego a szczegółowy zakres działań określa Statut naszego Towarzystwa.

Zarząd Oddziału Gdańskiego
Polskeigo Towarzystwa Psychologicznego / Gdańsk, 2020-11-07