Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału Gdańskiego PTP

Koleżanki i Koledzy
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Jesienią zakończy się kadencja Zarządu Oddziału Gdańskiego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godz. 18.00. (drugi termin o godz. 18.15) w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ( sala 105, Aleja Zwycięstwa 41/42, Gdańsk).

Na tym zebraniu podsumujemy działalność w mijającej kadencji, uzgodnimy zadania na następną kadencję, wybierzemy nowy Zarząd Oddziału Gdańskiego PTP oraz wybierzemy delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

Zebranie będzie okazją do dyskusji na temat zadań Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wobec pandemii, narastających konfliktów społecznych i stresów w życiu codziennym.

Zachęcamy do zaangażowania się na rzecz środowiska zawodowego psychologów.
Gorąco nakłaniamy, by zaszczepić się przeciw Covid-19 i uczestniczyć w zebraniu mając założoną maseczkę. Dzięki temu będziemy mogli spotkać się w bezpiecznej, koleżeńskiej atmosferze.

Zarząd Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego